با ثبت نام در سایت از مزایای اعضا بهره مند شوید!

استفاده از دکمه های Multimedia صفحه کلید در اوبونتو؟؟؟

+2 امتیاز
383 بازدید
سوال شده مرداد 31, 1392 در سخت‌افزار توسط farshid-foss (170 امتیاز)

من میخواستم دکمه های بالایی کیبردم رو در اوبونتو 13.04 فعال کنم (منظورم دکمه های مثل play یا stop و ... است که بعضی از کیبردها دارند)
یه سرچی زدم و به این نتیجه رسیدم که باید keytouch رو نصب کنم
دستور زیر رو زدم:

sudo apt-get install keytouch keytouch-editor

خروجی:

Reading package lists... Done
Building dependency tree    
Reading state information... Done
E: Unable to locate package keytouch

نهایتا اینو زدم

sudo apt-get install keytouch-editor 

خروجیش شد:

Reading package lists... Done
Building dependency tree    
Reading state information... Done
keytouch-editor is already the newest version.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 280 not upgraded.
1 not fully installed or removed.
After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
Do you want to continue [Y/n]? y
Setting up oracle-java6-installer (6u45-0~webupd8~3) ...
Downloading Oracle Java 6...
--2013-08-22 23:54:38-- http://download.oracle.com/otn-pub/java/jdk/6u45-b06/jdk-6u45-linux-i586.bin
Resolving download.oracle.com (download.oracle.com)... 23.0.160.209, 23.0.160.198
Connecting to download.oracle.com (download.oracle.com)|23.0.160.209|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 403 Forbidden
2013-08-22 23:54:40 ERROR 403: Forbidden.

download failed
Oracle JDK 6 is NOT installed.
dpkg: error processing oracle-java6-installer (--configure):
 subprocess installed post-installation script returned error exit status 1
Errors were encountered while processing:
 oracle-java6-installer
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)

سواد ناقصمون میگه باید جاوا نصب کنیم.
حالا اینجا ایران است و هزار و یک تحریم!
چه باید کرد؟

8 پاسخ

0 امتیاز
پاسخ داده شده شهریور 1, 1392 توسط farshid-foss (170 امتیاز)

برای نصب جاوا نیز اقدام شد:

sudo apt-get install oracle-java6-installer

خروجی:

Reading package lists... Done
Building dependency tree    
Reading state information... Done
oracle-java6-installer is already the newest version.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 280 not upgraded.
1 not fully installed or removed.
After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
Do you want to continue [Y/n]? y
Setting up oracle-java6-installer (6u45-0~webupd8~3) ...
Downloading Oracle Java 6...
--2013-08-23 00:01:21-- http://download.oracle.com/otn-pub/java/jdk/6u45-b06/jdk-6u45-linux-i586.bin
Resolving download.oracle.com (download.oracle.com)... failed: No such file or directory.
wget: unable to resolve host address ‘download.oracle.com’
download failed
Oracle JDK 6 is NOT installed.
dpkg: error processing oracle-java6-installer (--configure):
 subprocess installed post-installation script returned error exit status 1
Errors were encountered while processing:
 oracle-java6-installer
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)

اساتید چی میگن؟

0 امتیاز
پاسخ داده شده شهریور 1, 1392 توسط Raeesi (865 امتیاز)

نتیجه این دستورات رو مرحمن فرمایید;-)

sudo apt-get update
sudo apt-get -f install
sudo apt-get autoremove
sudo apt-get autoclean
sudo apt-get dist-upgrade

توجه: خواهشا اگه دیدین خروجی یکم طولانیه، بجای پیست کردن اینجا، توی pastebin بذارین و لینک بدین.
پیست‌بین: http://paste-bin.ir/

0 امتیاز
پاسخ داده شده شهریور 1, 1392 توسط farshid-foss (170 امتیاز)

خروجی sudo apt-get update
http://paste-bin.ir/3
خروجی sudo apt-get -f install
http://paste-bin.ir/4
خروجی sudo apt-get autoremove
http://paste-bin.ir/5
خروجی sudo apt-get autoclean

Reading package lists... Done
Building dependency tree    
Reading state information... Done

توجه: این آخری حجمش 232MB هستش. اینو فردا میذارم!

0 امتیاز
پاسخ داده شده شهریور 1, 1392 توسط Raeesi (865 امتیاز)

ظاهرا مخارن هم مشکل دارن!

این فایل رو ادیت کن:

قبلی‌هارو کامنت کن (شروع همه خط‌ها یدونه علامت # بذار)

این‌هارو بذار بجاشون:

deb http://repos.um.ac.ir/ubuntu raring main multiverse restricted universe
deb http://repos.um.ac.ir/ubuntu raring-updates main multiverse restricted universe
deb http://repos.um.ac.ir/ubuntu raring-security main multiverse restricted universe

بعدش

sudo apt-get update
sudo apt-get -f install
sudo apt-get autoclean
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get dist-upgrade
0 امتیاز
پاسخ داده شده شهریور 1, 1392 توسط farshid-foss (170 امتیاز)

قبلی ها یعنی کدوما؟ یعنی همشون؟
این محتویات sources.list

# deb cdrom:[Ubuntu 13.04 _Raring Ringtail_ - Release i386 (20130424)]/ raring main restricted

# See http://help.ubuntu.com/community/UpgradeNotes for how to upgrade to
# newer versions of the distribution.
deb http://ir.archive.ubuntu.com/ubuntu/ raring main restricted
deb-src http://ir.archive.ubuntu.com/ubuntu/ raring main restricted

## Major bug fix updates produced after the final release of the
## distribution.
deb http://ir.archive.ubuntu.com/ubuntu/ raring-updates main restricted
deb-src http://ir.archive.ubuntu.com/ubuntu/ raring-updates main restricted

## N.B. software from this repository is ENTIRELY UNSUPPORTED by the Ubuntu
## team. Also, please note that software in universe WILL NOT receive any
## review or updates from the Ubuntu security team.
deb http://ir.archive.ubuntu.com/ubuntu/ raring universe
deb-src http://ir.archive.ubuntu.com/ubuntu/ raring universe
deb http://ir.archive.ubuntu.com/ubuntu/ raring-updates universe
deb-src http://ir.archive.ubuntu.com/ubuntu/ raring-updates universe

## N.B. software from this repository is ENTIRELY UNSUPPORTED by the Ubuntu 
## team, and may not be under a free licence. Please satisfy yourself as to 
## your rights to use the software. Also, please note that software in 
## multiverse WILL NOT receive any review or updates from the Ubuntu
## security team.
deb http://ir.archive.ubuntu.com/ubuntu/ raring multiverse
deb-src http://ir.archive.ubuntu.com/ubuntu/ raring multiverse
deb http://ir.archive.ubuntu.com/ubuntu/ raring-updates multiverse
deb-src http://ir.archive.ubuntu.com/ubuntu/ raring-updates multiverse

## N.B. software from this repository may not have been tested as
## extensively as that contained in the main release, although it includes
## newer versions of some applications which may provide useful features.
## Also, please note that software in backports WILL NOT receive any review
## or updates from the Ubuntu security team.
deb http://ir.archive.ubuntu.com/ubuntu/ raring-backports main restricted universe multiverse
deb-src http://ir.archive.ubuntu.com/ubuntu/ raring-backports main restricted universe multiverse

deb http://security.ubuntu.com/ubuntu raring-security main restricted
deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu raring-security main restricted
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu raring-security universe
deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu raring-security universe
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu raring-security multiverse
deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu raring-security multiverse

## Uncomment the following two lines to add software from Canonical's
## 'partner' repository.
## This software is not part of Ubuntu, but is offered by Canonical and the
## respective vendors as a service to Ubuntu users.
# deb http://archive.canonical.com/ubuntu raring partner
# deb-src http://archive.canonical.com/ubuntu raring partner

## This software is not part of Ubuntu, but is offered by third-party
## developers who want to ship their latest software.
deb http://extras.ubuntu.com/ubuntu raring main
deb-src http://extras.ubuntu.com/ubuntu raring main
دارای دیدگاه شهریور 1, 1392 توسط Raeesi (865 امتیاز)

بله اول همه‌شون یدونه # بذار (اونایی که ندارن)
یا هم همه‌شونو حذف کن
حالا اون سورس‌هایی که بالاتر بهت گفتم بذار توی اون فایل و ذخیره کن و ادامه ماجرا

0 امتیاز
پاسخ داده شده شهریور 2, 1392 توسط sorena (1,124 امتیاز)

از تور استفاده کن و برای کل شبکه تنظیمش کن.

دارای دیدگاه شهریور 3, 1392 توسط Raeesi (865 امتیاز)

سرعت Tor بشدت پایینه در حالیکه سورس‌هایی که پیشنهاد کردم بدلیل لینک قوی و کم بودن یوزرها و همچنین میزبانی داخل کشور سرعتی بمراتب خیلی بالاتر دارند.
لقمه‌رو چرا باید پیچوند؟ :-)

0 امتیاز
پاسخ داده شده شهریور 3, 1392 توسط farshid-foss (170 امتیاز)

با این دستور گندکاری قبلی رو پاک کردیم:

sudo dpkg --force-all --purge oracle-java6-installer

نهایتا نرم افزار مربوطه رو تونستیم نصب کنیم.
اما متاسفانه کیبرد بنده توی لیست تعریف شده نبود.
کسی نرم افزار دیگه ای برای تعریف و فعال کردن Multimedia key صفحه کلید در لینوکس سراغ نداره؟
ببخشید که اینقدر اذیت میکنم.

0 امتیاز
پاسخ داده شده شهریور 3, 1392 توسط hashak (599 امتیاز)
سرور مجازی لینوکس

2,242 سوال

72,162 پاسخ

5,117 دیدگاه

9,388 کاربر

...