با ثبت نام در سایت از مزایای اعضا بهره مند شوید!

حذف تمام ورژن‌های قبلی java

+3 امتیاز
219 بازدید
سوال شده خرداد 13, 1393 در نصب و بروزآوری توسط kari (225 امتیاز)

من میخام هرچی جاوا رو سیستمه حذف بشه. دستور yum remove java فقط openjdk رو حذف کرد و yum list installed java میگه هیچ جاوایی نداری درحالیکه وقتی میزنم java -version ورژن جاوایی که خودم نصب کردمو نشون میده

1 پاسخ

0 امتیاز
پاسخ داده شده خرداد 13, 1393 توسط mohammadhzp (4,005 امتیاز)

برای پاک کردن تمامی پکیج های مربوط به جاوا دستورات زیر روی به ترتیب وارد کنید

sudo apt-get update

apt-cache search java | awk '{print($1)}' | grep -E -e '^(ia32-)?(sun|oracle)-java' -e '^openjdk-' -e '^icedtea' -e '^(default|gcj)-j(re|dk)' -e '^gcj-(.*)-j(re|dk)' -e 'java-common' | xargs sudo apt-get -y remove
(این دستور چون طولانی بود داخل کد قرار ندادم.امیدوارم مدیران این مشکل مهم رو حل کنند)

dpkg -l | grep ^rc | awk '{print($2)}' | xargs sudo apt-get -y purge
sudo bash -c 'ls -d /home/*/.java' | xargs sudo rm -rf
sudo rm -rf /usr/lib/jvm/*

for g in ControlPanel java java_vm javaws jcontrol jexec keytool mozilla-javaplugin.so orbd pack200 policytool rmid rmiregistry servertool tnameserv unpack200 appletviewer apt extcheck HtmlConverter idlj jar jarsigner javac javadoc javah javap jconsole jdb jhat jinfo jmap jps jrunscript jsadebugd jstack jstat jstatd native2ascii rmic schemagen serialver wsgen wsimport xjc xulrunner-1.9-javaplugin.so; do sudo update-alternatives --remove-all $g; done
(دستور بالا رو هم باز به دلیل طولانی بودن در کد قرار ندادم,شما کپی پیست کن فقط)

sudo updatedb
sudo locate -b '\pack200'

اگر دستور آخری هرگونه خروجی ای تولید کرد مثل

 /path/to/jre1.6.0_34/bin/pack200

دایرکتوری که قبل از jre1.6.0_34 هست رو پاک کنید(دقت کنید که اعداد میتونه متفاوت باشه:) ),مانند این:

sudo rm -rf /path/to/jre1.6.0_34

موفق باشید

سرور مجازی لینوکس

2,242 سوال

72,161 پاسخ

5,117 دیدگاه

9,388 کاربر

...