با ثبت نام در سایت از مزایای اعضا بهره مند شوید!

مشکل با ایجاد شبکه محلی بیسیم با dhcp3-server و وب سرور apache 2 در backtrack 5

0 امتیاز
257 بازدید
سوال شده اردیبهشت 10, 1392 در شبکه و سرویس‌ دهنده‌ها توسط بی نام

من برای ایجاد یک شبکه بیسیم که بتوانم صفحه ی وبی که ساختم داخلش داشته باشم این کار ها رو انجام می دهم اما از سایر دستگاه ها نمی توانم به این صفحه وب متصل بشوم مشکل کار من کجاست ؟
1)dhcp3-server را نصب می کنم.
2) /etc/dhcp3/dhcpd.conf را با این دستور config می کنم :
;ddns-update-style ad-hoc
;default-lease-time 600
;max-lease-time 7200
} ;subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0
;option subnet-mask 255.255.255.0
;option broadcast-address 192.168.1.255
;option routers 192.168.1.1
;option domain-name-servers 8.8.8.8
{ ;range 192.168.1.2 192.168.1.254
3) apache2 را start می کنم
4)یک config فایل با مشخصات زیر می سازم (shabake.sh )

!/bin/bash

ifconfig at0 up
ifconfig at0 192.168.1.1 netmask 255.255.255.0
route add -net 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.168.1.1
iptables --flush
iptables --table nat --flush
iptables --delete-chain
iptables --table nat --delete-chain
iptables -P FORWARD ACCEPT
iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 80 -j DNAT --to-destination
192.168.42.236:80
iptables -t nat -A POSTROUTING -j MASQUERADE
dhcpd3 -d -f -cf /etc/dhcp3/dhcpd.conf at0
echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

5)airmon-ng را start می کنم .
6)این دستور را وارد می کنم
airbase-ng -e "shabake" -c 2 -a 00:11:22:33:44:55 mon0
7)در نهایت این دستور :
bash shabake.sh
الآن باید من بتوانم از سایر دستگاهها به شبکه بیسیم خود متصل شده و صفحه وبم را ببینم اما زمانی که به شبکه متصل می شوم
نمی توانم index.html را در var/www/ ببینم مشکل از کجاست ؟

1 پاسخ

0 امتیاز
پاسخ داده شده اردیبهشت 10, 1392 توسط hossein (9,007 امتیاز)

سلام دوست عزیز
شما به تنظیمات دوم یعنی !/bin/bash نیاز ندارین
آپاچی براتون کار می کنه یا نه ؟‌

service apache2 status

برای ساده تر کردن کار بهتره که lamp رو نصب کنین که آموزش اون توی سایت سیزن وجود داره که در حال حاضر دسترسی به سایت ندارم
به نظر من بهتره که یک ad hoc روی سیستم اصلی بسازین و شکبه ی اون رو share کنین و آپاچی رو روش فعال کنین

سرور مجازی لینوکس

2,160 سوال

3,312 پاسخ

3,437 دیدگاه

9,388 کاربر

...