با ثبت نام در سایت از مزایای اعضا بهره مند شوید!

برگشت به تنظیمات قبل از نصب تم panteon

+1 امتیاز
4,025 بازدید
سوال شده فروردین 29, 1394 در میزکارها توسط seyyedmahdi (53 امتیاز)

سلام

آقا ا یه خبط  و خطایی کردیم رفته رو اعصابمون دیوانمون کرده .

من قبلا تو این اوبنتوی 14.04 م تم مک رو نصب کردم و docky رو خیلی هم خوب بود والا .دو روز پیش یه مطلب راجه به او اس elemntery  یه سایت فارسی گذاشته بود بود دیدم خیلی خوشگله تمش رفتم تم اوون اواس رو نصب کردم:

با این دستورات دسکتاپ المنتری رو نصبیدم

sudo add-apt-repository ppa:elementary-os/daily
sudo apt-get update
sudo apt-get install elementary-desktop

 آقا هیچ زیبایی روی دسکتاپ من نداشت از نظر من نمیدونم چرا همه تغییرات توی اون مطلب بود اینجا عینان اعمال نشد .خلاصه اینکه بدم اومد .علاوه بر اون دنیای اوبونتوی منو خراب کرد

شورت کات کی ها رو داغون کرد عوض کرد

اسکرول موس رو عوض کرده

دسکتا‍پ و عکسشو  محتواش غیب شدن (شده مثل فدورا که نه میتونی فایلی بندازی رو دسکتا‍پ و نه ...)

از همه بدتر اینکه هنگ سیستم فضایی شده قبلا اینطوری نبود خدایی یعنی به ندرت چندتا وی ام راه بندازم و ... هنگ میکرد شاید.الان حتی ترمینال هم هنگ میکنه و باید برم توی مستقیما خود بش تا بتونم کارامو پیش ببرم .البته حتی با مستقیما رفتن توی بش هم و ری استارت دسکتاپ بازم برخی وقتا از هنگ درنمیاد جی یو آیش

خلاصه اینکه خواستم پاکش کنم و سرچ زدم و دستورات زیر رو هم زدم ولی درست نشد (فقط عکس دسکتاپ برگشته)باقی مشکلات بجا مونده حتی این تم لعنتی هم پاک نشده کاملا.آقا جون بچه هاتون کمک کنید اعصابم بهم ریخته برای این اوبونتو خیلی زحمت کشیده بودم که کاستومایزش کنم اونطوری که خودم میخوام و روون باشه واوکی باشه

 

Theres a way to remove all packages installed through a ppa and restore the original ones.
    sudo apt-get install ppa-purge

    sudo ppa-purge ppa:elementary-os/daily

    If daily was installed

    or

sudo ppa-purge ppa:/elementary-os/stable
-------------------
##for cming back the desktop pictures:
gsettings set org.gnome.settings-daemon.plugins.background active true
##
sudo apt-add-repository ppa:tualatrix/next
sudo apt-get install ubuntu-tweak-tool

2 پاسخ

0 امتیاز
پاسخ داده شده اردیبهشت 14, 1394 توسط seyyedmahdi (53 امتیاز)
 
بهترین پاسخ
بهترین راه برای حذف و برگشت از چنین اشتباهاتی توی نصب این چنین ابزار های وحشتناکی که کلی تغییر میدن و هرچی هم پاک میکنی بازم یه چیزایی ازشون باقی میمونه و اونایی رو هم که نمیدونی چه اسمی  باید بزنی برای پاک کردنشون ->>>> استفاده از برنامه synaptic manager  هست خدا رو شکر کاملا از هستی ساقطش کردم با این برنامه.خدا پدر مادر توسعه دهندهاشو بیامرزه
0 امتیاز
پاسخ داده شده فروردین 29, 1394 توسط indus (1,273 امتیاز)
ویرایش شده فروردین 29, 1394 توسط indus

sudo apt-get install ppa-purge

sudo ppa-purge ppa:elementary-os/daily

 

sudo apt-get install ubuntu-desktop

sudo apt-get install unity

sudo apt-get install dconf-tools

/dconf reset -f /org/compiz

setsid unity

unity --reset-icons

سیستمو ریستارت کن ببین چی میشه.

دارای دیدگاه فروردین 29, 1394 توسط seyyedmahdi (53 امتیاز)
گیر کرده
Reading package lists... Done
Building dependency tree       
Reading state information... Done
ubuntu-desktop is already the newest version.
The following package was automatically installed and is no longer required:
  linux-image-generic-lts-utopic
Use 'apt-get autoremove' to remove it.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 88 not upgraded.
Reading package lists... Done
Building dependency tree       
Reading state information... Done
The following package was automatically installed and is no longer required:
  linux-image-generic-lts-utopic
Use 'apt-get autoremove' to remove it.
The following extra packages will be installed:
  dconf-editor
The following NEW packages will be installed:
  dconf-editor dconf-tools
0 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 88 not upgraded.
Need to get 113 kB of archives.
After this operation, 537 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
Get:1 http://ir.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/universe dconf-editor amd64 0.20.0-1 [100 kB]
Get:2 http://ir.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/universe dconf-tools all 0.20.0-1 [13.1 kB]
Fetched 113 kB in 0s (259 kB/s)       
Selecting previously unselected package dconf-editor.
(Reading database ... 301824 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../dconf-editor_0.20.0-1_amd64.deb ...
Unpacking dconf-editor (0.20.0-1) ...
Selecting previously unselected package dconf-tools.
Preparing to unpack .../dconf-tools_0.20.0-1_all.deb ...
Unpacking dconf-tools (0.20.0-1) ...
Processing triggers for libglib2.0-0:i386 (2.40.2-0ubuntu1) ...
Processing triggers for libglib2.0-0:amd64 (2.40.2-0ubuntu1) ...
Processing triggers for man-db (2.6.7.1-1ubuntu1) ...
Processing triggers for gnome-menus (3.10.1-0ubuntu2) ...
Processing triggers for desktop-file-utils (0.22-1ubuntu1) ...
Processing triggers for bamfdaemon (0.5.1+14.04.20140409-0ubuntu1) ...
Rebuilding /usr/share/applications/bamf-2.index...
Processing triggers for mime-support (3.54ubuntu1.1) ...
Processing triggers for hicolor-icon-theme (0.13-1) ...
Setting up dconf-editor (0.20.0-1) ...
Setting up dconf-tools (0.20.0-1) ...
./test (copy).sh: line 6: /dconf: No such file or directory
unity-panel-service stop/waiting
unity-panel-service start/running, process 25544
compiz (core) - Info: Loading plugin: core
compiz (core) - Info: Starting plugin: core
compiz (core) - Info: Loading plugin: ccp
compiz (core) - Info: Starting plugin: ccp
compizconfig - Info: Backend     : gsettings
compizconfig - Info: Integration : true
compizconfig - Info: Profile     : unity
compiz (core) - Info: Loading plugin: composite
compiz (core) - Info: Starting plugin: composite
compiz (core) - Info: Loading plugin: opengl
compiz (core) - Info: Unity is fully supported by your hardware.
compiz (core) - Info: Unity is fully supported by your hardware.
compiz (core) - Info: Starting plugin: opengl
compiz (core) - Info: Loading plugin: grid
compiz (core) - Info: Starting plugin: grid
compiz (core) - Info: Loading plugin: commands
compiz (core) - Info: Starting plugin: commands
compiz (core) - Info: Loading plugin: move
compiz (core) - Info: Starting plugin: move
compiz (core) - Info: Loading plugin: snap
compiz (core) - Info: Starting plugin: snap
compiz (core) - Info: Loading plugin: imgpng
compiz (core) - Info: Starting plugin: imgpng
compiz (core) - Info: Loading plugin: vpswitch
compiz (core) - Info: Starting plugin: vpswitch
compiz (core) - Info: Loading plugin: copytex
compiz (core) - Info: Starting plugin: copytex
compiz (core) - Info: Loading plugin: resize
compiz (core) - Info: Starting plugin: resize
compiz (core) - Info: Loading plugin: compiztoolbox
compiz (core) - Info: Starting plugin: compiztoolbox
compiz (core) - Info: Loading plugin: regex
compiz (core) - Info: Starting plugin: regex
compiz (core) - Info: Loading plugin: place
compiz (core) - Info: Starting plugin: place
compiz (core) - Info: Loading plugin: wall
compiz (core) - Info: Starting plugin: wall
compiz (core) - Info: Loading plugin: session
compiz (core) - Info: Starting plugin: session
compiz (core) - Info: Loading plugin: animation
compiz (core) - Info: Starting plugin: animation
compiz (core) - Info: Loading plugin: mousepoll
compiz (core) - Info: Starting plugin: mousepoll
compiz (core) - Info: Loading plugin: unitymtgrabhandles
compiz (core) - Info: Starting plugin: unitymtgrabhandles
compiz (core) - Info: Loading plugin: workarounds
compiz (core) - Info: Starting plugin: workarounds
compiz (core) - Info: Loading plugin: expo
compiz (core) - Info: Starting plugin: expo
compiz (core) - Info: Loading plugin: ezoom
compiz (core) - Info: Starting plugin: ezoom
compiz (core) - Info: Loading plugin: fade
compiz (core) - Info: Starting plugin: fade
compiz (core) - Info: Loading plugin: scale
compiz (core) - Info: Starting plugin: scale
compiz (core) - Info: Loading plugin: unityshell
compiz (core) - Info: Starting plugin: unityshell
Fontconfig warning: "/etc/fonts/infinality/conf.d/41-repl-os-win.conf", line 148: Having multiple values in <test> isn't supported and may not work as expected
Fontconfig warning: "/etc/fonts/infinality/conf.d/41-repl-os-win.conf", line 160: Having multiple values in <test> isn't supported and may not work as expected
WARN  2015-04-18 11:16:32 unity.glib.dbus.server GLibDBusServer.cpp:579 Can't register object 'org.gnome.Shell' yet as we don't have a connection, waiting for it...
ERROR 2015-04-18 11:16:32 unity.debug.interface DebugDBusInterface.cpp:216 Unable to load entry point in libxpathselect: libxpathselect.so.1.4: cannot open shared object file: No such file or directory
WARN  2015-04-18 11:16:32 xim.controller XIMController.cpp:103 IBus natively supported.
WARN  2015-04-18 11:16:32 unityct(io) <unknown>:0 Desktop file '/usr/share/applications/inkscape.desktop' is using a deprecated format for its actions that will be dropped soon.
WARN  2015-04-18 11:16:32 unity.glib.dbus.server GLibDBusServer.cpp:579 Can't register object 'com.canonical.Unity.Launcher' yet as we don't have a connection, waiting for it...
WARN  2015-04-18 11:16:32 unity.glib.dbus.server GLibDBusServer.cpp:579 Can't register object 'com.canonical.Unity.Dash' yet as we don't have a connection, waiting for it...
WARN  2015-04-18 11:16:33 unity.glib.dbus.server GLibDBusServer.cpp:579 Can't register object 'org.gnome.SessionManager.EndSessionDialog' yet as we don't have a connection, waiting for it...
WARN  2015-04-18 11:16:33 unity.glib.dbus.server GLibDBusServer.cpp:579 Can't register object 'com.canonical.Unity.Session' yet as we don't have a connection, waiting for it...
WARN  2015-04-18 11:16:33 unity.glib.dbus.server GLibDBusServer.cpp:579 Can't register object 'org.gnome.ScreenSaver' yet as we don't have a connection, waiting for it...
ERROR 2015-04-18 11:16:34 unity.glib.dbus.server GLibDBusServer.cpp:524 DBus name lost 'org.gnome.Shell'
ERROR 2015-04-18 11:16:34 unity.glib.dbus.server GLibDBusServer.cpp:524 DBus name lost 'com.canonical.Unity'
ERROR 2015-04-18 11:21:43 unity <unknown>:0 atk_object_ref_state_set: assertion 'ATK_IS_OBJECT (accessible)' failed
ERROR 2015-04-18 11:21:43 unity <unknown>:0 atk_state_set_contains_state: assertion 'ATK_IS_STATE_SET (set)' failed
ERROR 2015-04-18 11:21:43 unityy <unknown>:0 g_object_unref: assertion 'G_IS_OBJECT (object)' failed
ERROR 2015-04-18 11:43:30 unity <unknown>:0 atk_object_ref_state_set: assertion 'ATK_IS_OBJECT (accessible)' failed
ERROR 2015-04-18 11:43:30 unity <unknown>:0 atk_state_set_contains_state: assertion 'ATK_IS_STATE_SET (set)' failed
ERROR 2015-04-18 11:43:30 unityy <unknown>:0 g_object_unref: assertion 'G_IS_OBJECT (object)' failed
دارای دیدگاه فروردین 31, 1394 توسط seyyedmahdi (53 امتیاز)
درست نشد.

فقط یه سری تنظیمات اولیه به حالت قبل برگشت که به نظرم بدتر شده (فقط لیست برنامه هایی که به یونیتی تولبار وصل بودن حذف شدن.که این بد بوده(البته خوب طبیعی چون خواستیم یونیتی رو ریست کنیم ولی بازم درست  ریست نشده)

:(
سرور مجازی لینوکس

2,238 سوال

56,900 پاسخ

4,516 دیدگاه

9,388 کاربر

...