با ثبت نام در سایت از مزایای اعضا بهره مند شوید!

رفع خطای ImportError

0 امتیاز
148 بازدید
سوال شده تیر 16, 1395 در برنامه‌نویسی توسط nilooofar (2 امتیاز)

 با سلام و وقت بخیر

من می خواهم این کد در نرم افزار Anaconda 2-4.0.0-windows-x86  و ادیتور pycharm -community-  2016.1.4  اجرا شود. ولی خطایImportError: No module named gmm  را می دهد. برای برطرف کردن خطا چکار کنم؟

با تشکر

#Gaussian Mixture Models in Python

#Author: Jeremy Stober
#Contact: stober@gmail.com
#Version: 0.01

#This is a standalone Pythonic implementation of Gaussian Mixture
#Models. Various initialization strategies are included along with a
#standard EM algorithm for determining the model parameters based on
#data.

#Example code for the GMM and Normal classes can be found in the
#src/test_*.py files. The GMM and the underlying Normal class both
#support conditioning on data and marginalization for any subset of the
#variables. This makes this implementation ideal for experimenting with
#Gaussian Mixture Regression. For example, the following code learns
#the cosine function:


import numpy as np
from gmm import GMM
from plot_gmm import draw2dgmm
from test_func import noisy_cosine
import pylab as pl

x,y = noisy_cosine()
data = np.vstack([x,y]).transpose()
pl.scatter(data[:,0],data[:,1])

gmm = GMM(dim = 2, ncomps = 2, data = data, method = "kmeans")
draw2dgmm(gmm)

nx = np.arange(0,2 * np.pi, 0.1)
ny = []
for i in nx:
    ngmm = gmm.condition([0],[i])
    ny.append(ngmm.mean())

pl.plot(nx,ny,color='red')
pl.show()

1 پاسخ

0 امتیاز