با ثبت نام در سایت از مزایای اعضا بهره مند شوید!

question-closed ارور در نصب درایور کارت شبکه tp-link tl-wn821n در لینوکس اوبونتو

0 امتیاز
297 بازدید
سوال شده مرداد 25, 1396 در نصب و بروزآوری توسط amir.m (32 امتیاز)
بسته شده مرداد 27, 1396 توسط amir.m

با سلام و سخته نباشید.بنده در نصب درایور کارت شبکه tp-link tl-wn821n در لینوکس اوبونتو با این ارور مواجه شدم:

 

deadhopes@ubuntu:~/Desktop/TL-WN821N_V5_160315_Linux/Driver$ make
"******************************************"
"NO SKRC,we will use default KSRC"
"******************************************"
make ARCH=i386 CROSS_COMPILE= -C /lib/modules/4.10.0-32-generic/build M=/home/deadhopes/Desktop/TL-WN821N_V5_160315_Linux/Driver modules
make[1]: Entering directory '/usr/src/linux-headers-4.10.0-32-generic'
"******************************************"
"NO SKRC,we will use default KSRC"
"******************************************"
 CC [M] /home/deadhopes/Desktop/TL-WN821N_V5_160315_Linux/Driver/core/rtw_cmd.o
In file included from /home/deadhopes/Desktop/TL-WN821N_V5_160315_Linux/Driver/include/drv_types.h:95:0,
         from /home/deadhopes/Desktop/TL-WN821N_V5_160315_Linux/Driver/core/rtw_cmd.c:22:
/home/deadhopes/Desktop/TL-WN821N_V5_160315_Linux/Driver/include/hal_com.h:413:13: error: ‘file_path’ redeclared as different kind of symbol
 extern char file_path[PATH_LENGTH_MAX];
       ^
In file included from ./include/linux/seq_file.h:10:0,
         from ./include/linux/pinctrl/consumer.h:17,
         from ./include/linux/pinctrl/devinfo.h:21,
         from ./include/linux/device.h:24,
         from ./include/linux/dmaengine.h:20,
         from ./include/linux/netdevice.h:38,
         from /home/deadhopes/Desktop/TL-WN821N_V5_160315_Linux/Driver/include/osdep_service_linux.h:35,
         from /home/deadhopes/Desktop/TL-WN821N_V5_160315_Linux/Driver/include/osdep_service.h:41,
         from /home/deadhopes/Desktop/TL-WN821N_V5_160315_Linux/Driver/include/drv_types.h:32,
         from /home/deadhopes/Desktop/TL-WN821N_V5_160315_Linux/Driver/core/rtw_cmd.c:22:
./include/linux/fs.h:2680:14: note: previous declaration of ‘file_path’ was here
 extern char *file_path(struct file *, char *, int);
       ^
In file included from /home/deadhopes/Desktop/TL-WN821N_V5_160315_Linux/Driver/include/drv_types.h:65:0,
         from /home/deadhopes/Desktop/TL-WN821N_V5_160315_Linux/Driver/core/rtw_cmd.c:22:
/home/deadhopes/Desktop/TL-WN821N_V5_160315_Linux/Driver/core/rtw_cmd.c: In function ‘btinfo_evt_dump’:
/home/deadhopes/Desktop/TL-WN821N_V5_160315_Linux/Driver/include/rtw_debug.h:187:19: error: void value not ignored as it ought to be
 #define _seqdump seq_printf
          ^
/home/deadhopes/Desktop/TL-WN821N_V5_160315_Linux/Driver/include/rtw_debug.h:242:7: note: in expansion of macro ‘_seqdump’
  if(_seqdump(sel, fmt, ##arg)) /*rtw_warn_on(1)*/; \
    ^
/home/deadhopes/Desktop/TL-WN821N_V5_160315_Linux/Driver/core/rtw_cmd.c:3293:2: note: in expansion of macro ‘DBG_871X_SEL_NL’
 DBG_871X_SEL_NL(sel, "cid:0x%02x, len:%u\n", info->cid, info->len);
 ^
/home/deadhopes/Desktop/TL-WN821N_V5_160315_Linux/Driver/include/rtw_debug.h:187:19: error: void value not ignored as it ought to be
 #define _seqdump seq_printf
          ^
/home/deadhopes/Desktop/TL-WN821N_V5_160315_Linux/Driver/include/rtw_debug.h:242:7: note: in expansion of macro ‘_seqdump’
  if(_seqdump(sel, fmt, ##arg)) /*rtw_warn_on(1)*/; \
    ^
/home/deadhopes/Desktop/TL-WN821N_V5_160315_Linux/Driver/core/rtw_cmd.c:3296:3: note: in expansion of macro ‘DBG_871X_SEL_NL’
  DBG_871X_SEL_NL(sel, "byte2:%s%s%s%s%s%s%s%s\n"
  ^
/home/deadhopes/Desktop/TL-WN821N_V5_160315_Linux/Driver/include/rtw_debug.h:187:19: error: void value not ignored as it ought to be
 #define _seqdump seq_printf
          ^
/home/deadhopes/Desktop/TL-WN821N_V5_160315_Linux/Driver/include/rtw_debug.h:242:7: note: in expansion of macro ‘_seqdump’
  if(_seqdump(sel, fmt, ##arg)) /*rtw_warn_on(1)*/; \
    ^
/home/deadhopes/Desktop/TL-WN821N_V5_160315_Linux/Driver/core/rtw_cmd.c:3308:3: note: in expansion of macro ‘DBG_871X_SEL_NL’
  DBG_871X_SEL_NL(sel, "retry_cnt:%u\n", info->retry_cnt);
  ^
/home/deadhopes/Desktop/TL-WN821N_V5_160315_Linux/Driver/include/rtw_debug.h:187:19: error: void value not ignored as it ought to be
 #define _seqdump seq_printf
          ^
/home/deadhopes/Desktop/TL-WN821N_V5_160315_Linux/Driver/include/rtw_debug.h:242:7: note: in expansion of macro ‘_seqdump’
  if(_seqdump(sel, fmt, ##arg)) /*rtw_warn_on(1)*/; \
    ^
/home/deadhopes/Desktop/TL-WN821N_V5_160315_Linux/Driver/core/rtw_cmd.c:3311:3: note: in expansion of macro ‘DBG_871X_SEL_NL’
  DBG_871X_SEL_NL(sel, "rssi:%u\n", info->rssi);
  ^
/home/deadhopes/Desktop/TL-WN821N_V5_160315_Linux/Driver/include/rtw_debug.h:187:19: error: void value not ignored as it ought to be
 #define _seqdump seq_printf
          ^
/home/deadhopes/Desktop/TL-WN821N_V5_160315_Linux/Driver/include/rtw_debug.h:242:7: note: in expansion of macro ‘_seqdump’
  if(_seqdump(sel, fmt, ##arg)) /*rtw_warn_on(1)*/; \
    ^
/home/deadhopes/Desktop/TL-WN821N_V5_160315_Linux/Driver/core/rtw_cmd.c:3314:3: note: in expansion of macro ‘DBG_871X_SEL_NL’
  DBG_871X_SEL_NL(sel, "byte5:%s%s\n"
  ^
scripts/Makefile.build:294: recipe for target '/home/deadhopes/Desktop/TL-WN821N_V5_160315_Linux/Driver/core/rtw_cmd.o' failed
make[2]: *** [/home/deadhopes/Desktop/TL-WN821N_V5_160315_Linux/Driver/core/rtw_cmd.o] Error 1
Makefile:1524: recipe for target '_module_/home/deadhopes/Desktop/TL-WN821N_V5_160315_Linux/Driver' failed
make[1]: *** [_module_/home/deadhopes/Desktop/TL-WN821N_V5_160315_Linux/Driver] Error 2
make[1]: Leaving directory '/usr/src/linux-headers-4.10.0-32-generic'
Makefile:1696: recipe for target 'modules' failed
make: *** [modules] Error 2
این سوال بسته شد به دلیل: مشکل حل شد.

2 پاسخ

+2 امتیاز
پاسخ داده شده مرداد 26, 1396 توسط hossein (9,007 امتیاز)

این روی توی فروم اوبونتو دیدمو دیگه چیز خاصی براتون پیدا نکردم.

برای سیستم عامل اوبونتو دارین نصب میکنین یا آرچ ؟

https://ubuntuforums.org/showthread.php?t=2351228

دارای دیدگاه مرداد 26, 1396 توسط amir.m (32 امتیاز)

سلام حسین جان ممنون بابت راهنمایت.روش https://ubuntuforums.org/showthread.php?t=2351228 ذکر شده در این سایت امتحان کردم درایور کارت شبکه نصب شد به راحتی در اوبونتو,اما همچنان کارت شبکه من دراوبونتو شناخته نمیشود.

+2 امتیاز
پاسخ داده شده مرداد 27, 1396 توسط amir.m (32 امتیاز)

مشکل نصب و شناخته نشدن کارت شبکه  TP-Link TL-WN821n در اوبونتو حل شد با سه خط دستور زیر:

 

sudo add-apt-repository ppa:hanipouspilot/rtlwifi
sudo apt-get update
sudo apt-get install rtl8192eu-dkms
دارای دیدگاه مرداد 28, 1396 توسط hossein (9,007 امتیاز)
آفرین . خیلی هم خوب
سرور مجازی لینوکس

2,195 سوال

35,662 پاسخ

4,200 دیدگاه

9,388 کاربر

...